Euskara - Eleaniztasuna

Hizkuntza proiektua


Hezkuntza-eleaniztasuna eskolako bizitzan lau hizkuntza daudela bermatuz: euskara, gaztelera, ingelesa eta frantsesa
 

Gure hizkuntza-proiektuaren helburu nagusia gaurko haurrei beharrezko tresnak ematea da, etorkizuneko pertsona helduak izango direnak, gizarte eleaniztun batean bizi daitezen. Ikastolaren lehenengo urteetako hasierako elebitasunaz haratago (euskara-gaztelania), gaur egungo helburua hezkuntza-eleaniztasuna bermatzea da, eskola-bizitzan lau hizkuntza (euskara-gaztelania-ingelesa-frantsesa) eta komunikazio-metodologia bat erabiliz.


Ikastola Lizarra proyecto lingüístico tabla

Kontuan harturik gure eguneroko lanean hizkuntzen tratamenduari ematen diogun garrantzia, hauek dira kontuan hartu beharreko helburu orokorrak:

  • Euskaldun eleaniztunak (euskaldunak) osatzea. Helburua da ikasleek Nafarroako bi hizkuntzak (euskara eta gaztelania) menderatzea, ingelesa atzerriko lehen hizkuntza gisa menderatzea eta bigarren hizkuntza hurbilaren, frantsesaren, oinarrizko ezagutza izatea.
  • Euskara komunitateko hizkuntza nagusi bihurtzea, hizkuntza horren eta euskal kulturaren transmisioa, garapena eta dibulgazioa ziurtatuz.
Acceso familias
X