Ikasleen prestakuntza integrala

Hezkuntza-proiektua


Lizarra Ikastolaren hezkuntza-proiektuaren abiapuntua pertsona gure hezkuntza-jarduera guztiaren lehentasunezko zentrotzat hartzea da, eta irakaskuntza-lana ikasleen prestakuntza integralean eta haren irteera-profilean bideratzea.

Ikasleen irteera profila

EUSKALDUN ELEANITZA
ezberdinetan askatasunez aukera gehiago izateko (ikasi, lan egin, bizi…)
EUSKALDUN KONPROMETITUA
Euskara eta Euskal Kulturarekiko konpromisoa duena; era positiboan euskararekiko jarreraren inguruan hausnartuz eta erabilera indartzeko ekimenetan parte hartuz, euskara eta euskal kultura bere inguruan sustatzeko.
KRITIKOA
Errealitateko gai ezberdinen inguruan arrazoi koherenteak emango dituena; euskarri anitzetan ikuspegi ezberdineko informazio iturriak autonomiaz aztertuz eta kontrastatuz, iritzi propioak izateko gaitasuna bermatzeko.
IKASLE KOOPERATIBOA
Taldean lan egiten dakiena; errespetuz eta aktiboki entzunaz, parte hartze eraikitzailez eta taldearen aniztasunarekin aberastuz, elkarrekin hobekuntzak bideratzeko.
AUTONOMOA-ARDURATSUA
Egoerei jarrera positiboz erantzuten diona; horretarako proposatutako aukera anitzei aurre eginez, eta norbere indargune zein hobetu beharreko alderdiez kontziente izanik; oraingo nahiz etorkizuneko ikasketak eta bizi proiektua ziurtasunez kudeatzeko.
SORTZAILEA-BERRITZAILEA
Egoera ezberdinen aurrean irtenbide berriak bilatzen eta baloratzen dakiena; alternatiba ezberdinak arakatuz, ingurua aberasteko eta aniztasuna bultzatzeko.
BEGIRUNETSUA
Gainerakoekiko enpatia duena; bere buruaren eta besteen egoera emozionalaz eta dohainez jabetuz, eta ingurumenaren balioaz ohartzeko ekimenetan parte hartuz; gizartearen eta naturaren aniztasuna era positiboan sentitzeko.
EMOZIOEN JAKITUN
Emozioak kudeatzen dakiena; nor bere emozioak ezagutuz, besteenak identifikatuz eta autoerregulazioaren bidez negatiboak birziklatuz ; garapen pertsonal orekatua izateko.
OSASUNTSUA
Osasun ohitura egokiak dituena; bere gorputzaren kontzientzia hartuz, jarduera fisikoa maiztasunez praktikatuz eta elikadura zainduz; bizi kalitatea izateko.
EKINTZAILEA
Ideiak gauzatzen dituena; ingurunea ezagututa planifikatuz eta baliabideak (digitalak…) ongi aprobetxatuz; beharrei erantzungo dien gizarte dinamikoa bultzatzeko.
KULTURA ZIENTIFIKODUNA
Prozedura zientifikoa erabiltzen dakiena; teoria zientifikoak ezagutuz, elementuak manipulatuz eta akatsetatik ikasiz; iritzia ideia sendoetan oinarritzeko eta kultura zientifikoa bultzatzeko.

Apustu pedagogikoa eta xedea


Lizarra Ikastolako langileen etengabeko prestakuntzak, baita hezkuntza joera berriak eta baliabide teknologiko berriak sartzeak ere, ikastetxearen metodologia zehazten dute.

Lizarra Ikastolaren pedagogiaren helburu nagusia gaitasun kognitibo, psikomotor, komunikatibo, afektibo eta gizarteratzeko gaitasunak garatzea da, etengabe aldatzen ari den gizarte batean txertatzeko gai diren pertsonak prestatzen laguntzeko. Prozesu horretan hiru inteligentzia-mota erabiltzen dira: adimen bertikala, arrazoibide logikoan, hitzezkoan eta mugimenduzkoan oinarritua; adimen emozionala, sentimenduei, balioei eta jarrerei lehentasuna ematen diena; eta, azkenik, alboko adimena, sormena sustatu nahi duena.

Helburu horiek betetzeko funtsezko tresnak bizikidetzarako eta aniztasunari erantzuteko plan batean oinarritzen dira.

Acceso familias
X